Privacy Policy

Privacyverklaring en Cookie beleid

Yvonne Vrijhof, gevestigd aan de Snippenbos te IJmuiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Yvonne Vrijhof is de Functionaris Gegevensbescherming van Heks en Kruid. Zij is te bereiken mail@heksenkruid.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yvonne Vrijhof verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Yvonne Vrijhof verwerkt:
•Na aanmelding voor de nieuwsbrief en workshopdeelnemers:
•Voor- en achternaam
•E-mailadres
•Na aanschaf van e-learning en online cursus of verzending van boeken:
•Voor- en achternaam
•Geslacht
•Adresgegevens
•Telefoonnummer
•E-mailadres
•Bankrekeningnummer (bij incasso)
•Voor Bachbloesem klanten:
•Voor- en achternaam
•Geslacht
•Adresgegevens
•Telefoonnummer
•E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De website en/of dienst heeft niet de intentie te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Zij kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Zij raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat zij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Yvonne Vrijhof op via mail@heksenkruid.nl, dan verwijdert zij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yvonne Vrijhof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•Verzenden van de nieuwsbrief
•Afhandelen van betalingen
•U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
•Yvonne Vrijhof verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Yvonne Vrijhof neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker Yvonne Vrijhof ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Yvonne Vrijhof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende ( categorieën ) van persoonsgegevens:
•Zolang u staat ingeschreven voor de nieuwsbrief:
•Voor- en achternaam
•E-mailadres
•Zolang u deelnemer bent aan online cursus/ e-learning of klant in het algemeen:
•Voor- en achternaam
•Geslacht
•Adresgegevens
•Telefoonnummer
•E-mailadres
•Bankrekeningnummer ( bij incasso)

Uw gegevens worden opgeslagen in Thunderbird. Meer informatie over de beveiliging kunt u vinden op: https://www.mozilla.org/nl/privacy/

Ben u een klant dan worden uw gegevens bewaard in het programma Excel en boekhoudprogramma Jortt. Daarnaast heeft ze een papieren kopie van de facturen, met klantgegevens, voor de boekhouding als kopie. Deze zal na de wettelijke termijn van 7 jaar vernietigd worden.

Nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp, ook hierbij heb ik een verwerkingsovereenkomst gesloten zodat alle gegevens goed bewaard worden! Zodra u zichzelf uitschrijft voor de nieuwsbrief worden uw gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Yvonne Vrijhof verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Yvonne Vrijhof gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Yvonne Vrijhof gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door via mail@heksenkruid.nl contact met Yvonne Vrijhof op te nemen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door haar bedrijf.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt zij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone) de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy!

Yvonne Vrijhof zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Yvonne Vrijhof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen
Yvonne Vrijhof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mail@heksenkruid.nl

Contactgegevens:

www.heksenkruid.info

Yvonne Vrijhof

Snippenbos 43

1974 XW IJmuiden

mail@heksenkruid.nl

kvk 34240221

Heeft u een klacht over het aanbod van de cursussen van Heks en Kruid?
Maak dan gebruik van de klachtenregeling

Zodra u dit heeft ingevuld en verzonden naar mail@heksenkruid.nl zal u binnen 3 werkdagen een bevestiging krijgen van ontvangst. Uiteraard wordt uw klacht vertrouwelijk behandeld en zullen wij de nodige maatregelen treffen mocht de klacht gegrond zijn. U kunt binnen 5 tot 10 werkdagen nadat de klacht in behandeling is genomen een terugkoppeling verwachten via de e-mail of evt. telefonisch. Mocht dit niet lukken binnen genoemde termijn, dan wordt u daar zsm van op de hoogte gesteld tenminste binnen 5 werkdagen

Download dan hier het klachtenformulier in pdf

•Uw klacht zal binnen 48 uur in behandeling worden genomen.
Uw klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.
Ook zullen wij de nodige maatregelen treffen mocht de klacht gegrond zijn.
Tevens zullen wij binnen 5 tot 10 werkdagen nadat de klacht in behandeling is genomen een terugkoppeling aan u geven via de e-mail of evt. telefonisch.