Mabon 22 september

Mabon is het tweede oogstfeest en kondigt de herfst aan

Dag en nacht zijn nu even lang, de zon staat loodrecht boven de evenaar wat voor ons betekent dat de dagen vanaf nu zichtbaar korter gaan worden. Met Mabon is er balans, we gaan ons voorbereiden op de donkere tijd. De levenskracht trekt langzaam weg uit de natuur en gaat de diepte van Moeder Aarde in…

Tijdens Mabon kun je terugkijken en dankbaar zijn voor wat je bereikt hebt (welke oogst heb je binnengehaald). Ook is het een tijd om dingen af te ronden. Het is geen uitbundig feest, maar ook niet zo ingetogen als Samhain dat na Mabon komt. Het is een fijn feest om even tot verstilling te komen en dankbaar te zijn voor wat je hebt verkregen en hebt losgelaten afgelopen tijd.

Mabon ritueel
Begin deze dag met een wandeling in het rijke bos en verzamel wilde vruchten, dit kan van alles zijn; dennenappels, eikels, beukennoten, kastanjes kortom alles wat de natuur ons schenkt.

Neem dit mee naar huis en leg de oogst in een rietenmand of maak een hoorn des overvloed, doe hier in ieder geval 1 appel in.
Maak ’s avonds een mooie maaltijd klaar met eten van het seizoen en zet de mand of leg de hoorn midden op tafel.

Leg voor iedereen die deelneemt aan het feestmaal 3 papiertjes/kaartjes klaar en vraag voordat jullie gaan eten om een paar minuten stilte en om voor jezelf op te schrijven;
1) Wat je hebt verkregen afgelopen tijd…
2) Wat je hebt losgelaten afgelopen tijd…
3) Wat je nog af wilt ronden voor de winter…
Doe deze allemaal mooi opgevouwen in de mand of hoorn.

Pak de appel uit de mand en laat de appel rondgaan. Iedereen die de appel vasthoudt kan even vertellen wat hij/zij heeft opgeschreven. Als iedereen de appel heeft vastgehouden en zijn verhaal heeft gedaan, brengen jullie je dankbaarheid uit naar Moeder Aarde en de gulle giften die zij geeft. Leg de appel vervolgens weer terug in de mand of hoorn en begin aan het feestmaal.

Als de maaltijd is afgesloten, laat dan iedereen zijn/haar kaartjes meenemen en wat uit de mand of hoorn kiezen, zo kan dit op een plekje worden neergelegd zodat het niet vergeten wordt. De appel is voor de vrouw des huizes en mag worden begraven in de aarde.

Ik wens je een mooi en dankbaar Mabon