Volle Maan kalender 2021

De volle maan is een tijd voor energie zenden.

De maan, mooi en mysterieus, een baken in de nacht. Zij is een symbool van de cycli van het leven, van de geboorte tot de dood en de wedergeboorte daarna. De maan wordt gezien als de vrouwelijke kracht aan de hemel, zoals de zon de mannelijke kracht is. De Maan is de moeder, staat symbool voor vruchtbaarheid.

Maan Magie Ritueel pakket

Elke Volle Maan heeft haar eigen Thema, hieronder vind je het overzicht van de Volle Manen in 2021,  per Maan vind je een korte beschrijving van het Volle Maan thema. Mocht je meer willen weten over de Volle Maan en haar energie, dan kun je meedoen met de Maancirkel, hierin wordt je je bewust van de Volle Manen en haar energie, dit doe je samen met een mooie groep Maancirkel Zusters. Hierbij krijg je na aankoop de leidraad het prachtige E-Book Magische Maan Momenten 

VOLLE MAAN KALENDER 2021

Maan van de Langste Nacht 30 december 2020 staat voor EEN NIEUW BEGIN
Nadat op 21 december de winterzonnewende is geweest, keert het licht nu langzaam weer terug. De duisternis is overwonnen en de tijd is nu om jezelf klaar te maken voor de groeikracht die heel langzaam gaat toenemen. Het is een tijd om zaken achter je te laten en alvast schoon schip te maken voor de nieuwe zaken die straks de ruimte nodig hebben om te kunnen ontwaken.

IJsmaan 28 januari 2021 staat voor DIEPGANG en ZUIVERING
Deze maan valt in een koude periode. De zaadjes zitten nog in de donkere diepte, de essentie voor groei is volledig aanwezig maar nog niet zichtbaar. De zuiverheid van deze maan zal helderheid geven over welke zaadjes van jouw plannen straks zichtbaar mogen worden. Maak het daarom helder in je hoofd en huis om dit te kunnen zien als de tijd er rijp voor is.

Sneeuwmaan 27 februari 2021 staat voor KIEMKRACHT
Deze maan staat voor kiemkracht. In deze periode kun je bedenken wat het waard is voor jou om kiemkracht aan te geven en wat er losgelaten moet worden om je echte plannen de ruimte te geven. Voel in je hart wat je wilt laten groeien, is dit écht wat het moet zijn? ….
Ontvang deze avond de Volle Maan energie en laat jouw echte plan ontkiemen. Het is een mooi moment om stil te staan bij het feit dat je eigenlijk alles kunt creëren wat je maar wilt. Word je bewust van je mogelijkheden. Wat wil je laten groeien? En besluit om energie aan deze doelen/plannen te geven.

Niet elk zaadje dat op aarde valt, ontkiemt en niet elk idee dat in ons opkomt, is praktisch uitvoerbaar, dus schift welke plannen je wilt uitvoeren en wat beter uitgesteld of afgewezen kan worden.

Lentemaan 28 maart 2021 staat voor BESCHERMINGMaancirkel + Magische Maan Momenten
De lentemaan heeft als thema bescherming, bescherm je plannen die je hebt laten ontkiemen bij de Sneeuwmaan en vraag deze avond aan aartsengel Michael om jou hierin bij te staan. Je kunt een beschermingsbuidel maken gevuld met je plannen en wat brandnetel erin doen om de bescherming compleet te maken.

Maan van het Ontwaken 27 april 2021 staat voor WEDERGEBOORTE
De wedergeboorte van de natuur is de energie van deze maan, in deze periode zal je jezelf als opnieuw geboren voelen. Gebruik deze maan energie om de wensen en plannen die je hebt te gaan uitvoeren. Schrijf deze avond je plan voor aankomende periode en onderneem die stappen! Ontwaak en bewonder de cycli van de natuur. Vier deze maan buiten!

De Volle Maan van 27 april kun je het Meidoorn ritueel “Het Pad van je Hart” te doen. Meidoorn is een prachtig hartenkruid, het versterkt het hart zowel fysiek als mentaal. Meidoorn is een kruid dat je kunt helpen om het Pad van je Hart te ontdekken en hier gehoor aan te geven. Door je met de Meidoorn te verbinden vallen de beweegredenen om het pad van je hart niet te volgen even weg en kun je het gelukzalige gevoel ervaren hoe het is om écht naar je hart te luisteren en hier gehoor aan te geven.
Dit ritueel helpt je op weg naar het pad dat leidt naar je hart: Meidoorn Ritueel Het Pad van je Hart

Wil je Kruiden en Volle Maan verbinden?
Kijk dan eens bij de E-Learning Kruidenwijs 13 Volle Manen

Grasmaan 26 mei 2021 staat voor GROEI
Deze maan kun je het spiraal van je leven lopen, van binnen naar buiten. Sta even stil bij de plannen die je in werking hebt gezet en die nu nog steeds groeiende zijn…. Voel hierbij ook de dankbaarheid en liefde die je hebt ervaren. Ter afsluiting kun je liefde en dankbaarheid aan de groeikracht van de natuur schenken! Hier lees je hoe je een spiraal kunt maken en een Maanritueel met deze maan kunt  uitvoeren.

Plantmaan 24 juni 2021 staat voor BESTEMMING
De ontwikkeling van je plannen/zaadjes die je een paar manen geleden hebt geplant hebben nu hun bestemming gevonden. Zij hebben de tijd nodig om verder te rijpen en te volgroeien. Met deze maan kun je rustig afwachten en de bestemming van je plannen/zaadjes wat ruimte geven, dit kun je symbolisch uitvoeren door onkruid te wieden.

Maan van de Roos 24 juli 2021 staat voor OFFER
Deze Maan van de Roos, is een mooie tijd om te overdenken wat je (spiritueel) hebt vergaard en hier je dankbaarheid voor te uiten. Dit kun je doen door iets te offeren wat je medemens of moeder aarde een stukje op weg helpt of beter maakt….

Maan van het Weerlicht 22 augustus 2021 staat voor WIJSHEID
Neem deze avond de tijd om te overdenken wat je zoal hebt geoogst en (spiritueel) verkregen hebt de afgelopen periode. Je kunt hier op mediteren om meer inzichten te verkrijgen. Ook kun je jouw dankbaarheid uiting geven naar dat wat je hebt verkregen. Dit kun je doen door een Maan Ritueel uit te voeren.

Oogstmaan 21 september 2021 staat voor ONSTERFELIJKHEID
De oogstmaan geeft inzichten over de cyclus van het bestaan. De oogst van nu is het zaad voor later. Je kunt nu bekijken wat er genoeg waarde heeft om als zaad voor de toekomst te dienen en wat je niet langer nodig hebt om opnieuw geboren te laten worden in de volgende cycli. Vraag de oogstmaan om je hier inzichten in te geven.

Dit jaar valt de Volle Oogstmaan (21-9) nagenoeg gelijk met Mabon (22-9). Een mooi moment om een licht te werpen op jouw (spirituele) oogst en te kijken hoe je jezelf verder kunt  -ont-wikkelen.

Met de Volle Maan in Vissen zul je makkelijker in staat zijn om aan te voelen of in te voelen wat van belang is voor de cyclus van jouw bestaan en ook wat losgelaten mag worden. De oogst van nu is het zaad voor later. Het is nu een mooi moment om te aanschouwen wat genoeg waarde heeft om als zaad voor de toekomst te dienen en wat niet langer nodig is om opnieuw geboren te worden.

Jachtmaan 20 oktober 2021 staat voor TRANSFORMATIE
Deze maan is een tijd om te overdenken wat je wilt loslaten en wat mag blijven bestaan en kan overleven voor het volgend jaar. Deze tijd kun je daar balans voor opmaken, kijk diep naar binnen en vraag jezelf af welke zaken mogen overleven en welk zaken je wilt wegjagen. Vraag eventueel de hulp van de voorouders om je hier inzichten in te geven.
Deze Volle Maan geef ik een Maanviering in het bos, kijk hier voor meer info en aanmelden

Maanfasen ritueel pakket

Bloedmaan 19 november 2021 staat voor OVERLEVEN
D
eze Volle Maan wordt de Bloedmaan of Offermaan genoemd omdat in vroegere tijden onze voorouders in deze periode het vee tijdens een ritueel slachtte, om zo de winter door te komen. Ook werden er offers gebracht aan de goden om hen dankbaarheid te tonen voor een goede oogst.

Tijdens deze Volle Maan kun je overdenken waar je dankbaar voor bent en wat je van jezelf wilt opofferen om deze dankbaarheid tot uiting te brengen.
Stel jezelf daarom tijdens deze Volle Maan de volgende vragen:
Waar ben ik ontzettend dankbaar voor in mijn leven?
Wat wil/kan ik doen om deze dankbaarheid te tonen?
Op 4-12 verloot ik 5 MAANSCHEURKALENDERS 2022 onder alle mensen die voor 3-12 een Midwinter ritueel pakket hebben besteld.

Boommaan 19 december 2021 staat voor LOSLATEN
Eens in de drie jaar is er de Volle Boommaan, dit is de laatste maan van de cyclus; de dertiende maan, die alleen wordt ingevoegd als er een volle maan valt tussen 10 en 20 december. Deze maan staat voor loslaten, waarbij elke vrucht die nu de grond raakt het hoogstwaarschijnlijk niet zal overleven. Het is de afstervende natuur die losgelaten mag worden, maar wel met het vertrouwen dat dit in de lente vanzelf weer aan zal trekken. Voor elke donkere dag zal er een zonnige dag tegenover staan.

19 december organiseer ik een Volle Maanviering in Velsen, lees hier meer…

Wil je bewuster de Maan Momenten beleven?
Kijk dan bij de Maancirkel en het E-Book Magische Maan Momenten

Ik wens je mooie Maan Momenten!