Disclaimer en AVW

Aan de samenstelling van deze website wordt veel zorg besteed. We proberen de informatie op heksenkruid.nl zo volledig en actueel mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.. Hierdoor kunnen aan de website geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website is bedoeld om meer over kruiden te leren. Er kunnen geen rechten aan die informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Heks en Kruid zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Heks en Kruid niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Heks en Kruid garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Heks en Kruid wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Heks en Kruid is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect is ontstaan door het bezit of het gebruik van informatie, verkregen via deze website.

Het kruiden advies en informatie die u op deze site vindt is niet bedoeld als vervanging voor welk medisch advies dan ook en houdt als zodanig ook geen rekening met uw persoonlijke gezondheidssituatie. De informatie op deze site is ook niet geschikt als diagnose voor een bepaalde ziekte of probleem en is niet geschikt als behandeling hiervoor. Deze website verstrekt op geen enkele wijze medisch advies. Belangrijk: raadpleeg bij lichamelijke klachten ook altijd eerst uw huisarts” . Wanneer u deze site raadpleegt, gaat u ermee akkoord dat u niet enkel vertrouwt op de informatie die hier verstrekt wordt, maar ook medisch advies inwint bij een medisch adviseur/specialist. Het gebruik van deze website maar ook de toepassing van deze informatie is geheel voor uw eigen risico. Onder geen beding is deze website verantwoordelijk of aanspreekbaar voor welke mogelijke schade dan ook ten gevolge van de hier verschafte informatie en of de toepassing daarvan. Het gebruik van de informatie op deze site is geheel op eigen risico.

Auteursrechten

Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yvonne Vrijhof – Heks en Kruid.

Hyperlinks

De website bevat diverse hyperlinks naar sites die buiten het domein van Kruidenspirit liggen. Deze hyperlinks zijn opgenomen als extra service en geven vaak meer informatie over het betreffende onderwerp. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Privacy

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Gebruik van uw gegevens; uw persoonlijke gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt. Daarnaast gebruikt Heks en Kruid de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan Heks en Kruid. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

Cookies

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.

Automatische incasso / vroegtijdig beëindigen 

Als u ervoor kiest om de cursus van Heks en Kruid te betalen in termijnen, dan bent u verplicht om een automatische incasso te tekenen/accorderen die door Heks en Kruid is opgesteld. Ook bent u verplicht om de afgesproken termijnen te betalen. Mocht u voortijdig en met een geldige reden het incasso contract willen beëindigen dan betaalt u een opzegtermijn van drie maanden. Wilt u de cursus tijdelijk pauzeren, dan kunt u dat per mail aangeven, dit ontheft u niet van de betalingsverplichting.