Vlier: Een Verbinding Tussen Leven en Dood

In juli 2017 werd ik benaderd door Hans, een bijzonder mooi mens, die me rechtstreeks vroeg of ik hem ritueel wilde begeleiden richting Zomerland. Hij was ernstig ziek en wist dat zijn leven snel zou eindigen. Na enkele e-mailwisselingen was het tijd om elkaar te ontmoeten. Het klikte direct met Hans en zijn vrouw Ellen, een prachtig stel mensen die een diepe liefde voor de natuur en Moeder Aarde deelden. Het voelde meteen goed!

Een Nieuw Begin na Verlies

Nadat mijn vader onverwachts overleed in september 2016, was ik uit het veld geslagen. Het voelde alsof ik een belangrijk deel miste in het geheel van ritueel afscheid nemen. De kans om Hans te begeleiden, voelde als een geschenk, een kans om het proces van afscheid nemen volledig te doorlopen.

De Vlier als Gids

Na ons eerste gesprek stelde ik voor om de Vlier een rol te laten spelen in dit proces. Hans en Ellen vonden dit een prachtig idee. In het Zomerland-ritueel waarbij Hans afscheid zou nemen van het aardse bestaan zou de Vlier centraal staan. Dit traject bestond uit meerdere fases en een periode van intensief contact. Hans en Ellen werden al snel betoverd door de charmes van deze indrukwekkende dame, de Vlier.

De Zoektocht naar de Vlier

Ik ging op zoek naar een Vlier waarvan we een tak mochten gebruiken voor de talismannen die ik voor Hans en Ellen zou maken. Tijdens de avond van de herfst-equinox vond ik een Vlier die dezelfde rust uitstraalde als Hans. Ondanks zijn korte levensverwachting straalde Hans rust uit. Deze Vlier gaf ons toestemming om een van haar mooiste takken te gebruiken voor dit bijzondere proces. Daarnaast vond ik een jonge Vlier die mijn man in een jute zak had geplant. Deze zou uiteindelijk worden geplant op de plek waar Hans zijn lichaam zijn rustplaats zou vinden.

Het Eerste Ritueel

Half oktober voerden Hans, Ellen en ik het eerste onderdeel van het Zomerlandritueel uit. We gingen naar de plek waar Hans uiteindelijk zou rusten, een bosgraf, en riepen de wachters van de windrichtingen aan voor steun. Ik had de jonge Vlier en de talismannen meegenomen. De Vlier was nu zichtbaar en onzichtbaar aanwezig als een verbindende factor tussen leven en dood, tussen Moeder Aarde en Vader Hemel. Hans en Ellen namen hun talisman in gebruik ter ondersteuning en verbinding met elkaar. De jonge Vlier werd liefdevol door hen verzorgd en gaf hen rust.

De Overgang

Op 31 oktober, de dag dat de sluiers tussen leven en dood op hun dunst zijn, liet Ellen me weten dat Hans zijn aardse lichaam zou verlaten. De laatste drie dagen van oktober waren gewijd aan de Ruis talisman (Vlier). Deze leert ons de cirkel van dood en wedergeboorte te eren. Nadat Hans was overgegaan en voordat de arts arriveerde, begeleidde ik samen met Ellen en Ruby, Hans zijn ziel naar het licht. Ondanks het grote verdriet was het een intens mooie ervaring.

Het Laatste Afscheid

Op 3 november namen we afscheid. In de schemering van de vroege avond werd het pad verlicht met fakkels. Hans’ naasten droegen zijn mand naar de prachtige natuurbegraafplaats waar zijn lichaam zou worden opgenomen in de schoot van Moeder Aarde. De Vlier was alom aanwezig, zowel in energie als in materie. Mijn verhaal aan de aanwezigen werd ondersteund door de energie en kracht van Hans en de Vlier. Alle aanwezigen kregen een Vlier talisman om hun gedachten, groet of wens aan Hans mee te geven.

Een Nieuwe Planting

Nadat iedereen afscheid had genomen, deden Ellen, Ruby en ik een afsluitend ritueel waarbij de jonge Vlier bij Hans waakte. Toen wij terugliepen zagen we de Volle Maan in haar prachtige gedaante laag aan de hemel staan en we wisten dat Hans met een tevreden glimlach hiernaar zat te kijken.

De volgende dag haalde Ellen de Vlier op en verzorgde deze liefdevol gedurende de winter. Toen de grootste kou verdwenen was, plantten Ellen, Ruby en ik in her voorjaar de Vlier op de plek waar Hans zijn lichaam ter aarde was gegaan.

Een Cirkel Rond

Dit verhaal is een bijzonder getuigenis van een bijzonder mens. De Vlier maakte een reis tussen leven en dood, als symbool van verbinding en wedergeboorte. Het afscheid van Hans Mul, een uniek mens, zal altijd in mijn herinnering blijven.