Persoonlijk ritueel

Het samenstellen & uitvoeren van een persoonlijk ritueel gaat in nauw overleg met elkaar. Jij geeft aan waarom je een ritueel wilt uitvoeren, ik zorg ervoor dat het een persoonlijk ritueel wordt met een mooi verloop en de juiste richting.
Enkele voorbeelden hieronder.

Ritueel om;

  • - je zelfvertrouwen te vergroten
  • - de liefde te bezegelen, ook wel Handfasting genoemd
  • - de liefde aan te trekken
  • - de liefde nieuw leven in te blazen
  • - vriendschappen aan te trekken
  • - een vriendschap te bezegelen, ook wel Handfasting genoemd
  • - familiebanden te herstellen
  • - je dankbaarheid te uitten
  • - afscheid te nemen van iets of iemand
  • - iemand te herdenken
  • - iets te bekrachtigen of te versterken
  • - iets aan te trekken / los te laten
  • - overgangsritueel in alle vormen...

De rituelen doen we samen, dit kan kan bij jouw thuis, bij mij thuis of buiten worden gedaan, geheel afhankelijk van het soort ritueel.

Jij geeft aan waarvoor je een ritueel wilt uitvoeren en ik stel een persoonlijk ritueel voor je samen. Dit persoonlijke ritueel gaat in goed overleg met elkaar, er zal rekening worden gehouden met de maanstand en gebruik worden gemaakt van natuur elementen.

Wil je iets aantrekken, dan doe je dat met wassende maan maar wil je iets loslaten dan doe je dat juist met afnemende maan. De rituelen zullen worden uitgevoerd met witte magie, dat houdt in dat de vrije wil voorop staat voor alle partijen en dat je niets doet/wenst wat een ander bewust schaadt of hem/haar van zijn vrije wil ontdoet.

Uiteraard zal alles wat vooraf en tijdens dit ritueel besproken en gedaan wordt in vertrouwen worden gedaan en discretie mag je dan ook van mij verwachten. Ik zal je nooit vragen iets te doen waar je zelf niet achter staat. De intentie van jezelf is wel belangrijk. Hoe sterker jouw intentie is, hoe mooier het verloop van het ritueel zal zijn.

Pas op met wat je wenst; het kon weleens uitkomen....

Ervaring:
Een persoonlijk ritueel heeft de kracht om jouw intentie kenbaar te maken aan het grotere geheel, vaak zal daardoor de intentie versterkt worden en kunnen er daadwerkelijk wonderen bewerkstelligt worden. Meerdere malen heb ik achteraf van mensen, waar ik een persoonlijk ritueel mee uitvoerde, te horen gekregen hoe op wonderbaarlijke wijze de wens/intentie zuiver gehoord werd waarna deze tot manifestatie kon komen.

De kosten voor het samenstellen en uitvoeren van een persoonlijk ritueel is afhankelijk van de tijd, de plek en het soort ritueel.

Meer Informatie
Als je meer wilt weten of vragen hebt, mail me gerust om informatie voor jezelf te vergaren. Ik snap dat dit een grote stap kan zijn, die je niet zomaar neemt... dus neem de tijd en ruimte om je goed te informeren.

mail@heksenkruid.info